Dark Overlay

Lokallagsstyre Målselv Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
John Marius Nesvold Leder 917 48 193
Espen Aspmo Nestleder 952 93 334
André Johansen Styremedlem 970 26 185
Bjørn-Eirik Johansen Styremedlem 916 94 337
Dag Idar Nilsen Kasserer 958 02 303