Dark Overlay

Lokallagsstyre Nordreisa Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
John Edvin Johansen Leder 915 78 475
Dagfinn Viken 1. Varamedlem 986 46 708
Harald Evanger 2. Varamedlem 416 75 651
Mikael Østerholm Styremedlem 476 14 792
Morten Risto Styremedlem 917 69 618
Kyrre Martin Elveskog Kasserer 922 66 238
Randi Bakkehaug Persen Sekretær 920 97 495