Dark Overlay

Lokallagsstyre Øvre Salangen Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Glenn R. Thomassen Leder 909 82 511
Torben Uthaug Nestleder 908 84 047
Ketil-Magne Løvhaug Styremedlem 913 60 512
Roar Haugseth Kasserer 907 27 292
Terje Paulsen Sekretær 415 65 486