Dark Overlay

Lokallagsstyre Senja Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Freddy Wangen Leder 984 84 441
Ole-Birger Killie Nestleder 916 24 838
Andre Bjørklund Styremedlem 452 39 027
Gry Anette Dahlø Bjørklund Kasserer 452 35 850
Gry Anette Dahlø Bjørklund Sekretær 452 35 850