Dark Overlay

Lokallagsstyre Hålogaland Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Heidi Haukebøe Vik Leder 915 49 064
Bjørn Andor Hanssen Nestleder 915 10 870
Ketil Larsen 1. Varamedlem 975 12 485
Lisbeth Jensen Styremedlem 412 38 849
Eivind Haukebøe Vik Kasserer 971 68 418
Andreas Larsen Sekretær 909 96 634