Dark Overlay

Lokallagsstyre Ullsfjord Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Torgeir Otto Olsen Leder 957 96 345
Hans-Inge Mortensen Kasserer 970 47 224
Sindre Borch Sekretær 904 09 853