Dark Overlay

Lokallagsstyre Ytre Grytøy Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Frank Tore Lind Leder 957 48 685
Tobias Heimtun Nestleder 979 44 835
Frode Kristiansen Kasserer 911 09 407
Frode Kristiansen Sekretær 911 09 407