Ingrun Nordengen
leder hovedlaget
Tlf. 977 46 918
ingrun.nordengen@nannestad.kommune.no

David Nicolay Eik
leder sankelaget (utmarksbeite)
Tlf. 952 42 419
heggeligaard@gmail.com