Dark Overlay

Lokallagsstyre Nannestad Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Ingrun Nordengen Leder 977 46 918
Magnar Olsen Styremedlem 913 57 409
Kåre Schei Kasserer 971 44 125
Harald Reierstad Sekretær 901 58 052