Dark Overlay

Lokallagsstyre Nannestad Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Ingrun Nordengen Leder 977 46 918
Sven Johan Holter Styremedlem 958 86 072
Kåre Schei Kasserer 971 44 125
Harald Reierstad Sekretær 901 58 052