Informasjonsmøte

Dato: mandag 23. februar kl 18:30

Steffen Pettersen med Bonzo, Fylkesmester 2014

Sted: Melnes gård, Enebakkneset

Her vil arbeidet med gjeterhund bli presentert av nemnda i Akershus, og følgende 

saker er satt opp:

  • Årsberetning 2014
  • Regnskap 2014
  • Fylkesmesterskap 2015
  • Landsprøver
  • NM-uttak
  • Retningslinjer for Gjeterhundnemda
  • Gjeterhundnemd/gjeterhundlag
  • Aktiviteter og innkjøp i 2015
  • Nye lagsregler 

Steffen Pettersen med Bonzo, Fylkesmester 2014

Alle som har gjeterhund, ønsker gjeterhund, eller er nysgjerrig på arbeidet er velkomne! 

Les mer om gjeterhund på gjeterhundsidene våre her inne til venstre. Referat fra møter til nemnda blir også oppdatert her. 

Enkel bevertning, og gjeterhundnemnda ønsker alle velkommen!