Helge Olaf Aas (t.v.) tok over som leder etter Jon Skretting. Foto: Mina Klaseie

Aas gikk av som leder i 2014, da etter sju år med lederklubba. Nå overtok han etter Jon Skretting, som har vært leder det siste året. Laget går inn i en epoke med ny struktur, da sju av åtte lokallag er vedtatt nedlagt på de respektive lags årsmøter. Kun Asker og Bærum Sau og Geit har valgt å fortsatte på egne bein. Aas har lang fartstid innen sauehold, og har også bred erfaring fra organisasjonsarbeid. Han får nå ansvaret for tilnærmet hele medlemsmassen, som i dag er totalt drøyt 180 medlemmer, og blir dermed den første lederen etter et historisk vendepunkt i organisasjonsstrukturen. 


Mina Klaseie viste de frammøtte nyheter i Sauekontrollen. Foto: Magnar Haraldsen

Før årsmøtet i fylkeslaget, som ble avholdt på Garder kurs- og konferansesenter i Nannestad 10. februar, ble det arrangert kurs i bruk av Sauekontrollen, med Mina Klaseie som kyndig lærer.

Dette er det nye styret:
Helge Olaf Aas, Eidsvoll, leder
Hans Kristian Ørbæk, Eidsvoll, nestleder
Mina Klaseie, Eidsvoll, sekretær
Vidar Gulbrandsen, Gjerdrum, kasserer
Anne Lise Sandnes, Nes, styremedlem
Anna Aaby, Nannestad. 1. vara
Helene Vestreng, Hurdal, 2. vara
Martin Flatmo, Feiring, 3. vara


Som avslutning på årsmøtet ble det servert middag. Alle foto: Mina Klaseie