Årsmøte arrangeres i år på Fatland i Oslo, og datoen er bestemt til 25. februar 2015. 

Lokallagene skal i gang med å ha sine årsmøter i løpet av januar, og der skal også årsmøte utsendinger velges. Hvert lag har mulighet til en utsending per 50 medlemmer. Lokallag skal velge også vara, slik at lokallaget er garantert representert på møte. Det er utsendingene som har stemmerett på årsmøtet, og derfor er det viktig disse er tilstede, om det skulle bli behov for for eksempel skriftlig valg. 

Fra årsmøtet 2014

Mer info og invitasjon til årsmøte kommer nærmere dato og møte.