Årets kåring av værlam ble avholdt 1. oktober i Maura. Dommere var Peder Leirdal (NKS, kvit/farga spæl og pels) og Jon R. Aas (svartfjes og gammelnorsk spæl). 
Det er gledelig å se at oppslutninga rundt kåringa er så bra! Det er også gledelig å se at til tross for høyt antall værer stilt, så gikk vrakingsprosenten ned fra 40 prosent i fjor til 28 prosent i år. Spesielt bra var det på gammelnorsk spælsau (GNS) som gikk ned fra 60 prosent vraking i fjor, til 18 prosent i år. Det er grov ull og for lang spæl som er hovedårsakene til vraking hos GNS. Norsk kvit sau endte opp med 35 prosent vraka, en oppgang fra 26 prosent i fjor. Det er marg i ulla, for små lam og dårlige bein som er hovedårsakene til vraking på norsk kvit sau. 

Totalt 123 lam ble kåra i Maura. Det ble kåra værer av rasene norsk kvit sau, kvit spæl, farga spæl, gammelnorsk spæl, pels og svartfjes. Det er med andre ord gode muligheter for å få kjøpt seg kåra værlam i år. Har du fortsatt ikke bestilt? Da kan du kontakte Mina Klaseie tlf. 482 059 84 som kan sette deg i kontakt med noen som har kåra dyr av rasen du trenger. 

På NKS og gammelnorsk spæl ble det delt ut sløyfer til de tre beste lammene (poeng på kåringsdagen). Ved lik poengsum telte rasepreg/bruksegenskaper mest og hvis de fortsatt var like ble det delt plass på GNS, mens på NKS var det indeksen som ble brukt for å skille plassene. 


1. plass hvit sløyfe NKS: 28 av 30 poeng, 202312625, oppdretter Jan Erling Aurstad 
2. plass rød sløyfe NKS: 28 av 30 poeng, 202312644, oppdretter Gunnar Sjuve
3. plass blå sløyfe NKS: 28 av 30 poeng, 202312637, oppdretter Jens Ola Lundstad

1. plass hvit sløyfe GNS: 38 av 40 poeng, 202312678 oppdretter Grete Ruden og 202312694 oppdretter Anne Lise Sandnes
3. plass blå sløyfe GNS: 37 av 40 poeng, 202312697 oppdretter Jon Solberg

HER FINNER DU RESULTATLISTA. Den er kun mulig å få ut for kvit spæl (rase 4) og NKS (rase 10). 

Mina Klaseie
kåringsansvarlig for Akershus Sau og Geit