Travlaget tar kiosken som de har gjort to siste åra. Dommere er ikke helt i boks. Vi avventer oppsettet for Oppland før vi lander.

Mer info kommer etter hvert.

For styret i Akershus Sau og Geit
Mina S. Klaseie

Foto: Maren Hermine Haraldsen Sollien