Helge Olaf Aas trosset regnet, mens deltakerne sto under tak. Aas, som representerrte Akershus Bondelag denne gangen, fortalte staben fra Statsforvalteren i Oslo og Viken om muligheter og utfordringer for beitebruk i utmark.

Ved Kleivdalshytta, som ligger på vestsida av Mistberget, holdt Helge Olaf Aas et innlegg om utfordringer og muligheter med beiting i utmark. Han fortalte deltakerne også generelt om sauehold, fôring og avl, og kom blant annet også inn på rovdyrproblematikken og det som synes å være et økende problem med at folk lar hunden være løs til tross for at det er båndtvang.

Magnar Haraldsen fortalte om bruk og nytte av elektroniske sporingsenheter.Hans Petter Klokkerengen, kjentmann og rovviltkontakt hos Statens Naturoppsyn, deltok også. Han forklarte blant annet hvordan han som rovviltkontakt har nytte av «radiobjellene» i sin jobb.

Etter at lunsj var fortært ved Kleivdalshytta reiste Statsforvalterens medarbeidere videre med minibuss til området ved Odal Vindkraftverk. På turen fortalte kjentmann Klokkerengen masse historie fra området på Murukollen og Engerfjellet. Han informerte også om blant annet beitemuligheter, allmennings- og beiterett, og hvordan vindparken påvirker skogsdrift og beiting.