Se også https://medlem.nortura.no/nor-x-vaerer-for-salg/nor-x-kaara-vaerlam-for-salg-i-oest-article21147-13515.html

for mer informasjon. 


Jan Erling Aurstad med det beste kjøttkåra værlammet på årets kåring i Maura.