Invitasjon sendes ut om ikke så altfor lenge. I mellomtiden er det bare å holde av datoen. Kåringa arrangeres på dugnad og de aller fleste lokallagene har fått eller kommer til å få oppgaver ifm dagen. Lokallagslederne bes lese siste referat fra styremøte i ASG nøye.

Vi har også en nyhet dette året! Mer info om dette kommer i egen sak snart.