Å fornye «parken» var mulig da Telespor gikk ut med en panteordning. Men det er fortsatt mange av de gamle grå enhetene (generasjon 2) i drift. De har vært, og er fortsatt veldig stabile. Det er sendere fra 2010 som fortsatt er i drift.

Nå står vi foran en ny sesong med radiobjeller, og vi har tro på at feilen i programvaren som skapte problemer for 4G-enhetene (generasjon 4) i fjor er rettet. Alt tyder på det.