Søknadsfristen for FKT-midler er endret fra 15. januar til 15. februar. All informasjon finner du på Fylkesmannens sider

Fristen for beite- og sankelag til å søke midler fra organisert beitebruk (OBB) er også samme dato.
Mer info på Fylkesmannens sider