Mange deltok i letingen etter døde og skadde dyr
.
Det er området hvor ulven, som ble felt fredag, har herjet. Det har blitt funnet flere dyr som enten har vært skadet eller døde. Det var derfor grunn til å tro at flere dyr tatt av ulven gikk igjen i området. Målet med dugnaden var å gå over området for å finne skadde og døde dyr som følge av ulveangrepene. Nærmere 25 personer deltok på dugnaden. Deltakerne var hovedsaklig fra Eidsvoll, men både Hurdal og Feiring Beitelag bisto også med mannskaper.

Fylkesmannen ga fellingstiilatelse torsdag 2. juni.

Folk ble organisert og delegert til å gå ulike linjer slik at hele det antatte ulveområdet ble gjennomsøkt. Å finne skadde lam er vanskelig da en må helt innpå dyrene for å se skadene. De følger vanligvis søya relativt greit og ser overraskende spreke ut. Likevel har de store indre skader slik at de ikke vil kunne overleve lenge med skadene. Det ble funnet både skadde levende lam, samt døde. Disse ble avlivet, obdusert og nøye registrert som dokumentasjon på ulvens herjinger. Ett lam, som fortsatt var i live, ble funnet med et stort hull i kraniet.

Etter et solid arbeid i skogen var det grilling og sosialt samvær ved kveet på Lensmannsvangen.

Av MIna Sjuve