Foto: Norsk Kennel Klubb

Forliket innebærer blant annet at det er satt en øvre grense på antall bjørner i Norge. Det skal tas ut hannbjørner slik at det ikke er mer enn 1,5 hannbjørn per binne og 6,5 binne per yngling. Det gir ifølge  et vg.no maksimum 212 bjørner.

Forliket innebærer også en utvidet nødvergerett da rovdyr nå kan avlives for å beskytte hund ved direkte angrep. I tillegg blir det sterkere lokal styring i rovviltforvaltningen.

LES HELE ROVDYRFORLIKET HER

Ulven i 2013
Partiene besluttet å utsette spørsmålet om det langsiktige bestandsmålet for ulv til 2013. Årsaken til dette er at regjeringen skal bli enige med Sverige om en bestandsregulering og fordeling av grenseulv