Både hos Anne Merethe og Ragnar Hennum i Gjerdrum og hos Finn Erstad og Marianne Aarnes i Feiring har det denne våren kommet til verden sekslinger. Det er i seg sjøl uvanlig og enda mer spesielt er det at alle seks lammene i begge disse tilfellene var levende født. Erfaringsvis øker faren for dødfødte lam ved så store kull. 

Les mer om Finn Erstad og Marianne Aarnes sine sekslinger her

Her kan du lese EUBs oppslag om sekslingene hos Hennum i Gjerdrum

 

Akershus Sau og Geit gratulerer og ønkser to - og firebeinte lykke til videre :)