Møtet starter med bevertning før vi går gjennom årsmøtesakene. Ønsker du å melde saker som skal tas opp på årsmøtet må dette sendes styret per epost (skriftlig) så raskt som mulig.

Sakspapirer i form av formelle årsmøtepapirer blir sendt ut i løpet av de nærmeste dagene. Årsmelding og regnskap blir lagt frem på møtet.

Styret i ASG regner med at det er valgt årsmøtedelegater fra de respektive lokallagene. Det er fint hvis navnene på disse kan sendes til Jens Ola Lundstad på epost slik at de kan komme med i sakspapirene. 

Årsmøtet er et åpent møte og er du ikke tillitsvalgt eller årsmøteutsending er du fortsatt hjertelig velkommen til å delta! Vi må ha en påmelding fra deg da. Send en epost eller SMS til Jens Ola Lundstad eller Ingrun Nordengen hvis du vil være med.

Kontaktinfo
Jens Ola: Tlf. 916 00 687 epost jens.ola@holnordre.no
Ingrun: Tlf. 977 46 918 epost  ingrun.nordengen@nannestad.kommune.no

Vel møtt!
Hilsen styret i Akershus Sau og Geit
ved sekretær Jens Ola Lundstad