Årets kåring av værlam blir søndag 1. oktober på Nannestad Hestesportssenter i Maura. For å hjelpe til med å se hvem som kårer lam så legger jeg ved ei liste over hvilke besetninger som stilte dyr av ulike raser på kåring i fjor. Det er aldri noen garanti for at de samme stiller dyr i år, men som oftest er det ca. de samme hvert år.

Disse kåret dyr i fjor:
NKS
- Stein Bentstuen, Eidsvoll (*Romerike Værring)
- Hans Kristian Ørbæk, Minnesund (*Romerike Værring)
- Helge Aas, Eidsvoll (*Romerike Værring)
- Atle Solsrud, Hurdal (*Romerike Værring)
- Ragnar Hennum, Gjerdrum (*Romerike Værring)
- Jan Erling Aurstad, Kløfta
- Marianne Haraldsen, Nannestad
- Marianne Aas, Nannestad
- Jens Ola Lundstad, Feiring
- Vidar Svendby, Feiring
- Gunnar Sjuve, Feiring
- Jon Skretting, Enebakk
- Mina Klaseie, Eidsvoll Verk
*NB! Romerike værring ønsker bestilling av værer til én kontaktperson. Det inkluderer også bestilling av avkomsgranska værer. Kontaktperson er Helge Aas.

Kvit/farga spæl
- Gunnar Sjuve, Feiring
- Mina Klaseie, Eidsvoll Verk

Gammelnorsk spæl
- Hans Kristian Ørbæk, Minnesund
- Grete Ruden, Kløfta
- Anne Lise Sandnes, Årnes
- Jon Solberg, Eidsvoll
- Jostein Tærud, Maura
- Jens Ola Lundstad, Feiring
- Vidar Svendby, Feiring

Svartfjes
- Stein Bentstuen, Eidsvoll

Pelssau
- Jon Skretting

Mer informasjon om kåring kommer litt seinere. 

Hilsen styret i Akershus Sau og Geit
v/kåringsansvarlig Mina Klaseie