De fleste er vel ferdige med klippinga nå. Ullbilen kommer til Gjerdrum, hos Ragnar Hennum, kl. 14:30. I Nannestad stopper bilen som vanlig ved Nannestad kommunehus, hvor den blir stående fra kl. 16:00-16:30.
Deretter går ferden til Hurdal hvor pålessing skjer ved Dalheim kl. 17:30.