Det var fullstendig uventet og en kjempestor overraskelse. Jeg ble derfor målløs, og klarte vel bare så vidt å si takk. Jeg hadde, naturlig nok, ikke forberedt noen takketale.

Jeg setter utrolig stor pris på utnevnelsen. En stor takk til styret, og for alt det fine som ble lest opp av fylkesleder Mina Sjuve Klaseie, som for øvrig takket av som leder nå.

Jeg vil samtidig takke alle jeg har samarbeidet med i fylkes- og lokallag. Det har vært veldig interessant. De siste åra har det i hovedsak vært radiobjeller jeg har hatt ansvaret for.

Jeg hadde et ønske om å tre av som radiobjellekoordinator i Akershus etter denne sesongen. Da det viser seg vanskelig å finne noen til å ta over nå, vil jeg, som jeg sa på årsmøtet, fortsette litt til dersom vi kan etablere et radiobjelleteam bestående av f. eks. tre personer. Jeg tror radiobjeller vil bli mer og mer viktig for bønder som slipper sauer på utmarksbeite, og brenner for den forholdsvis nye teknologien. Det er også veldig interessant felt å jobbe med.

Selv om jeg nå kan kalle meg ex-sauebonde, er jeg fortsatt engasjert i sauehold, og vil nok fortsette å være det, antakelig. En gang sauebonde - alltid sauebonde.

Magnar Haraldsen