Følgende uttaksregler er vedtatt av gjeterhundnemda i Oslo/Akershus
gjeldende for 2013

  1. Det er 5 konkurranser som legges til grunn for uttaket. Av disse er 4 tellende, dvs. dårligste poengsum fra en konkurranse strykes om man har deltatt på alle. Fylkesmesterskapet kan ikke strykes.
  2. Følgende konkurranser inngår i uttaket:

               a. Første runde av landsprøvene, 2 konkurranser, valgfritt sted.

               b. Andre runde av landsprøvene, 2 konkurranser. Kun landsprøven som arrangeres på Skui teller som uttak.

   c. Fylkesmesterskapet

3. Poengberegning: For landsprøvene er poengberegningen som for landsprøvene. Dvs 50 poeng for førsteplass, 46 for andreplass osv. I fylkesmesterskapet teller kun deltakerne fra fylket med i poengberegningen. Det betyr at det er enklere å oppnå høy poengsum, det er derfor laget en egen poengberegning slik at det skal skilles klart mellom de beste og de lenger ned på lista.

 
Skalaen er:
Nr 1 50 poeng
Nr 2 40 poeng
Nr 3 30 poeng
Nr 4 15 poeng
Nr 5 10 poeng
Nr 6 8 poeng
Nr 7 6 poeng
Nr 8 4 poeng
deretter null poeng

Det kan søkes om å få delta på en annen landsprøve enn den obligatoriske. Søknaden må i så
fall sendes gjeterhundnemda i god tid, og være godt begrunnet.