Håvard Semb ønsket velkommen til årsmøtet.

Møtet ble avholdt lørdag 5. mars i forbindelse med fellesarrangementet Hedmark Sau og Geit, Oppland Sau og Geit og Akershus Sau og Geit hadde denne helgen. Alle fylkeslagene avholdt sine årsmøter samtidig.

Etter at leder Håvard Semb hadde åpnet møtet overtok møteleder Anders Klaseie, som ledet møtet med stø hånd.

Årsmeldinger og regnskap ble godkjent, og valget ble gjennomført.

I tillegg til lokallagenes delegater var også flere andre gjester på plass på AGSs årsmøte. Spesielt hyggelig var det at Lars Erik Wallin, generalsekretær i Norsk Sau og Geit, deltok på årsmøtet til ASG.

Wallin (bildet) redegjorde blant annet for NSGs syn og alternative prioriteringer foran jordbruksforhandlingene da NSGs innspill til forhandlingene ble behandlet av årsmøtet. Styrking av økonomien for utnyttelse av utmarksbeite er blant områdene det vil bli lagt vekt på.

En felles uttalelse fra årsmøte- og seminararrangørene Akershus, Hedmark og Oppland i forbindelse med rovdyr ble også behandlet. Årsmøtet ble enig om en ordlyd som Akershus kan stå inne for, og styret tar dette videre til et møte med styrene i Oppland og Hedmark.

Det er gjort en god jobb fra styremedlemmene i de tre lagene, som blant annet hadde satt sammen et bredt og interessant program for temaer til seminaret.