Årsmøtet ble avholdt på Comfort Hotel Runway, Gardermoen.


Første steg blir leder- og sekretærsamling på Nebbenes kafeteria i Eidsvoll den 5. april. Invitasjon med program vil bli sendt ut så snart dette er klart.
På arbeidsplanen står også at det skal utarbeides en «arbeidsbeskrivelse» for alle verv i styret til både fylkes- og lokallag i samarbeid med lokallagene. Det skal også panlegges et evalueringsmøte etter beitesesongen 2018 i  samarbeid med Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget.
I tillegg skal styret undersøke muligheter for kurs- og fagkvelder.

Dette er noen av punktene på arbeidsplanen som ble vedtatt på årsmøtet på Comfort Hotel Runway, Gardermoen. Årsmøtehelgen 2.-4. mars med faglige innslag var et samarbeid mellom Akershus Sau og Geit, Oppland Sau og Geit og Hedmark Sau og Geit.

Her finner du det nye styret
 

NSGs strategiplan finner du HER