Det er kommet en ny kolonne helt til høyre på terminlisten 2021, med overskrift: Hside/Påmelding fra. I denne fanen kan arrangør av prøven legge inn dato de ønsker at påmelding for prøven starter/åpner, og deltagere kan melde seg på prøven.


Det er også kommet et nytt utfyllingsfelt under innmelding av gjeterhundprøver:
Dato påmelding for prøven starter (dd.mm.åååå). Her skriver arrangør av prøven inn datoen de ønsker at påmelding skal starte, når deltagere kan starte å melde seg på prøven.Det er viktig at alle vet at dette er datoen påmelding for prøven åpner/starter og IKKE når påmelding stenger.