Her er det mulig å melde inn prøver. Om det er spørsmål vedrørende skjema send en mail til gjeterhund@nsg.no

Alle etteranmeldte prøver skal meldes inn til NSG innen klokken 12. tirsdager eller klokken 12. torsdag, og minst 2 arbeidsdager før prøven avholdes. Terminlisten vil bli oppdatert tirsdager og torsdager mellom 13:00-16:00.

Sommerstengt fra 28.juni - 15.juli. Det vil ikke bli mulighet å melde inn gjeterhundprøver i denne perioden - da vil innmelding av gjeterhundprøver være stengt.

Alle prøver, uansett når de er meldt inn, eller når de blir avholdt, skal gjennomføres etter de retningslinjer og regler som til en hver tid gjelder.

Resultatene fra prøven skal sendes inn elektronisk, umiddelbart etter at den er avvikla, via GP-hund. Samlelista skal undertegnes av dommeren og arkiveres av arrangør i minst seks måneder. Ved innrapportering senere enn 14 dager etter at prøven blir arrangert, pålegges dobbel avgift. Det er arrangør sitt ansvar at resultatene meldes inn sentralt.
(jfr. sak 20/12)

Prøveavgift pr. deltager som skal betales inn til NSG er 80 kr.
Fylkene vil bli fakturert fra NSG første uken i januar.

Det er ingen avgift for å melde inn prøver etter sesongstart.

Innmelding Gjeterhundprøver:

dd.mm.åååå
Dato dere ønsker at påmelding åpner og folk kan melde seg på prøven. Dato må være FØR prøvedato

OBS! Kun en dag per innmelding av prøve.


Kontaktperson for prøven:

Link til hjemmeside - dersom det er lagt ut mer informasjon om prøven:

Klasse:*
 
 

Kryss av for hvor dere ønsker påmelding fra deltagerne på. Minst et av alternativene må være valgt.

Påmelding:*
 
 

Kontaktperson fylke:

OBS! Viktig:

Fylkeslag som har kun en person for innmelding av gjeterhundprøver må oppgi kontaktperson i fylket for å bekrefte den som melder inn prøvene. (Denne personen kan være forskjellig fra kontaktpersonen på selve prøven.)

Følgende fylker har dette: Østfold og Vestfold.

I de andre fylkene er det fritt å melde inn distriktsprøver.

Prøver som blir meldt inn av andre enn fylkets kontaktperson i disse fylkene kommer ikke på terminlisten.


NB! Felt merket med * må fylles ut.

Har du problemer med å sende inn prøve? Prøve en annen nettleser feks. Goole Chrome.