Her er det mulig å melde inn prøver. Om det er spørsmål vedrørende skjema send en mail til gjeterhund@nsg.no

Alle etteranmeldte prøver skal meldes inn til NSG innen klokken 12. tirsdager eller klokken 12. torsdag, og minst 2 arbeidsdager før prøven avholdes. NSG plikter da så fort som mulig å legge dem ut på nett.

Alle prøver, uansett når de er meldt inn, eller når de blir avholdt, skal gjennomføres etter de retningslinjer og regler som til en hver tid gjelder.

(jfr. sak 20/12)

Det er ingen avgift for å melde inn prøver etter sesongstart.

 

Innmelding Gjeterhundprøver:

dd.mm.åååå
Dato dere ønsker at påmelding åpner og folk kan melde seg på prøven. Dato må være FØR prøvedato

OBS! Kun en dag per innmelding av prøve.


Kontaktperson for prøven:

Link til hjemmeside - dersom det er lagt ut mer informasjon om prøven:

Klasse:*
 
 

Kryss av for hvor dere ønsker påmelding fra deltagerne på. Minst et av alternativene må være valgt.

Påmelding:*
 
 

Kontaktperson fylke:

OBS! Viktig:

Fylkeslag som har kun en person for innmelding av gjeterhundprøver må oppgi kontaktperson i fylket for å bekrefte den som melder inn prøvene. (Denne personen kan være forskjellig fra kontaktpersonen på selve prøven.)

Følgende fylker har dette: Akershus, Østfold, Vestfold og Hordaland.

I de andre fylkene er det fritt å melde inn distriktsprøver.

Prøver som blir meldt inn av andre enn fylkets kontaktperson i disse fylkene kommer ikke på terminlisten.


NB! Felt merket med * må fylles ut.