Fyll ut skjemaet så snart som mulig etter lokallagsårsmøtet. Skjemaet vil bli sendt til leder av fylkeslaget og NSG sentralt.
 

Årsmøterapport 2021 - Lokallag

Her velger du hvilket fylkeslag ditt lokallag ligger under.

Refusjon utbetales når gyldig organisasjonsnummer er registrert.


Ønsker du å motta kvittering for innsendt rapport fra årsmøte?
Oppgi din e-post under.


Tillitsvalgte 2021
Styrevara skal ikke oppgis

Leder*

Roller
 
 

Nestleder


Kasserer


Sekretær


Styremedlem


Styremedlem


Geitekontakt (frivillig)


Gjeterhundkontakt (frivillig)


Valgkomité leder (frivillig)


Årsmøteutsendinger

Fylll ut navn til årsmøteutsendinger

Møter i meldingsåret

Antall styremøter i meldingsåret

Årsmelding og årsregnskap

Totalen av alle vedleggene kan ikke overskride 10 MB HUSK! Du må også oppdatere endringer i styret på «Min Side» på www.nsg.no og i Brønnøysundregisteret.