Innkalling til Årsmøte i Grimstad Sau og Geit for 2022

Årsmelding -22 og forslag til arb plan -23 finner HER

Regnskap 2022 finner HER

Årsmøtet i Grimstad Sau og Geit arrangeres hos Bård Harald Hansen, Tjore i Grimstad, onsdag den 25. januar 2023 kl 19.00.

Saksliste:

 1. Åpning. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
 5. Valg av styremedlemmer for 2 år
 6. Valg av formann for ett år.
 7. Valg av varamann for 1 år
 8. Valg av 2 representanter med varamenn til fylkesårsmøte
 9. Valg av revisor
 10. Arbeidsplan
 11. Innkomne saker

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 10. januar 2023

Innlegg fra fylkesleder AASG Kåre Blålid

Servering og god tid til "bondeprat"

Styret