Vest Agder Radiobjøllelag
Leige av sporingsbjøller for beitesesongen 2018.


Informasjon:  Vest-Agder Radiobjøllelag er ei avdeling under  Vest-Agder Sau og Geit.  Alle medlemmane i eit lokallag av Vest-Agder Sau og Geit  er automatisk medlem i Radiobjøllelaget og kan dermed søkja om leige av bjøller.  Det er blitt kjøpt inn ein del nye sporingsbjøller i tillegg til dei laget har frå før.


Vil du leige sporingsbjøller for beitesesongen 2018, så ta kontakt med:

 Oddvard Galdal, Tonstadvegen 103 på tlf.  95974136

eller på mail: oddgal@outlook.com  innen 5.mars 2018.
 

 

Oddvard Galdal
    Sekr