Møtet startet med servering av pizza og litt kaffedrøs. Vår eminente ordstyrer, Audun Meland ønsket velkommen, og oppfordret samtidig styret og alle som var til stede om å ha fokus på å inspirere og engasjerer de yngre saueinteresserte. 

Styret tar oppfordringen, og håper på ett innholdsrik saueår i 2024!

Avlsansvarlig i fylket, Jan Hedenstad, delte ut sølvskje for beste granskede risbit i Vest-Agder 2023, årgang 2022. Eies av ring 120, og opprinnelig oppdretter var Marit og John Andreassen som er medlem i ring 120. Lille Oliver endte til slutt på en o-indeks på imponerende 139. Vi gratulerer med flott vær!

Ellers takker vi Ståle Haukelid for fire gode år i styret. Vi ønsker lykke til videre i andre landbruksrelaterte verv!

Referat fra årsmøtet blir publisert så fort det er godkjent. 

Under finner du kontakinfo til styret valgt på årsmøtet 2024:

Verve

Navn

epost

tlf

Leder

Sven Haughom

shaughom@gmail.com

91341907

Nestleder

Nina Mølland

nina.molland89@gmail.com

90258973

Kasserer

Thor Henning Vatland

thorh.vatland@gmail.com

47073657

Sekretær

Ole Reidar Skailand

olereidarskailand@gmail.com

91300887

Styremedlem

Tarjei Tjørhom

ttjrhom@gmail.com

91608537

1. Varamedlem

Odd Åsbjørn Ousdal

od-asbjo@online.no

90768424

2. Varamedlem

Sissel E. Harbakk

olavhar@online.no

99528741

3.Varamedlem

Rune Landås

runelandas@gmail.com

46891914