Godtgjørelser fylkesstyret Vest-Agder Sau og Geit

Verv

Sum

Leder

16.000 kr

Nestleder

6.000 kr

Kasserer

4.500 kr

Styremedlem

1.500 kr

Nettansvarlig

2.000 kr

Sekretær

8.400 kr

Leder avlsutvalget

2.000 kr

Kåringsansvarlig

2.000 kr

Gjeterhundansvarlig

2.000 kr

Leder radiobjellelaget

2.000 kr

Admin FindMy

4.000 kr

Admin Telespor

4.000 kr

Ordstyrer årsmøte

1.000 kr

Dommergodtgjørelse per dag

2.240 kr

Km godtgjørelse

3,5 kr per km

Dagsmøter over 4 timer

2.320 kr

Møter 2 til 4 timer

1.170 kr

Møter under 2 timer

590 kr