Sammen med Oppdal kommune, Sør-Trøndelag Bondelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og TYR inviterer Norsk Sau og Geit beitebrukere med småfe og storfe samt andre interesserte til stor beitekonferanse på Oppdal 11.-12. februar 2012.

 

For mer informasjon om arrangementet se også:

-          www.nsg.no eller http://nb-no.facebook.com/Sauoggeit

 

Invitasjonen kan du lese her.