Høsten 2017 ble en gedigen nedtur for Norske sauebønder. Med en kraftig prisreduksjon på lammekjøtt, og nærmest "verdiløse" saueslakt, må alle gode krefter samles for å finne veien videre i uføra.  Tveit Regnskap AS ved Harald Pedersen har mange regnskap i sin portefølge. Han har sett nærmere på problemstillingen og vil holde foredrag om "Hvordan tjene penger på sau med dagens betingelser? "
Alle vel møtt!

Arr. Ny giv i saueholdet i Aust-Agder.