Til lokallaga !
 
NSG ønsker å ha grillaksjon i år også, etter den positive responsen på fjorårets aksjon.
I år har vi litt bedre tid, dagen for grilling er sett til 2.juni........men vi må likevel ha rask tilbakemelding.
 
Fylkeslaga har svarfrist 19.mars til NSG.
 
NB !! Vi må ha tilbakemelding frå lokallaga seinast 17.mars om lag som ønsker å vera med på årets grillaksjon. Tilbakemelding til fylkesstyret v/Paul Edvin Frigstad efrigstad@online.no    eller tlf 90563955