Ellers vil jeg anbefale medlemmene å studere følgende nettoppslag om ulvesonering http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/aktuelt/nyheter/2012/solhjell-mottok-rapport-om-ulvesonen.html?id=704780

 

Vel møtt og ha en fortreffelig dag!

Vennlig hilsen

 

Tor Punsvik, viltforvalter

Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen

Tlf: 38176677, Mob: 90619471

E-post: tpu@fmva.no

Internett: www.fylkesmannen.no/VA