Tirsdag 5 desember inviterer Vest-Agder Sau og Geit til ledermøte i Eiken.

Møtet start kl 19 00 på Nostalgilåven . Adresse: Nøklandsveien 9 Eiken.
De forskjellige lokalagene kan stille med flere deltakere. 

Tidspaln for kvelden:
19:00 Orientering fra statsforvaltaren i agder RMP og Miljø (rovvilt)
20:00 mat risgrøt Loddsalg
20:45 Orintering om kadaver hund ved Anniken fra Evje og Hornes .
Det er behov for 2-3 ekvipasjer hund fører som kan rykke ut ved
rovvilt skader i vest agder.
21:10 Orintering Om radio bjøle Vidar Omdal telespor og Georg
Smedsland faind my.
21:30 orienteringer fra styre i Vest Agder sau og geit og orinteriger frå
lokalaga
22:00 Slutt

Vell møtt !!