Møte om etablering av spælring i Vest-Agder.

Møtet blir på Torvløbakkan Gard, lørdag 8 januar 2022 kl 11.00.                  

 Vest-Agder fylkesstyret inviterer alle spæl interesserte for å finne ut om det er grunnlag for å etablere en spælring. Fylkeslaget sponser middag m/ dessert og møtelokale.                                                                 

Martin Opheim Gløersen, rådgiver på saueavl, stiller opp fra NSG, informerer  om hva det innebærer å være med i en værering.

Sven Reiersen fra Aust-Agder spæl ring, vil fortelle om hvordan de driver ringen sin i det daglige.

Martin vil også kunne informere om genomisk seleksjon som tema.

Vi fikk nok tilbakemeldinger for å avholde info møtet, men det er på ingen måte for sent å melde seg på. Send en sms eller ta en tlf til Ståle Haukelid 91143171 innen 1. Januar, dette for å kunne bestille middag.

 

Ønsker alle vell møtt.

Mvh Vest-Agder fylkesstyre 

 

 

Framdriften hvis dere vil danne ringen vil bli:

 1. Stiftelse av laget vinteren/våren 2022
 2. Etablering ringen med «Rekrutt i avlsåret 2022/23 i august/september 2022
  1. Ringmedlemmene kan ikke kjøpe inn vær utenfra høsten 2022
  2. Alle må varsle om døde/avlivede dyr (kontroll av skrapesjuke, plassering i TSE-klasse)
 3. Oppstart av ringarbeidet høsten 2023
  1. Mædiprøve av alle medlemmene før oppstart
  2. Bekrefte fra Mattilsynet om at alle medlemmene kvalifiserer for TSE klasse 3