Odd Terje vant prisen for væren Moisbeinet. Moisbeinet ble født i 2018, ved kåring hadde væren en O-indeks på 138. Nå fire år seinere har han en indeks på 136. Dette er altså en vær som har holdt seg god i indeks og som gir døtre som melker svært godt. Odd Terje har levert flere værer til semin, og er med i værring 120. Vi håper Odd Terje fortsetter det gode avlsarbeidet i flere år fremover!

På bildet ser man fylkesleder Sven Haughom, Mai Bente Rosseland, Odd Terje Rosseland og Nina Mølland. Bildet er tatt av Elin Fuglestad 

Verdig prisvinner. Bildet er tatt av Nina Mølland

Det var elles et godt og ryddig årsmøte, hvor det ble tatt opp og belyst flere viktige punkter inn mot jordbruksforhandlingene samt flere området hvor organisasjonen må jobbe bedre. Økt synlighet, aktivitet i alle ledd, medlemsverving og medlemspleie var ord som gikk igjen.

Ellers er det viktig å nevne at det ble enstemmig vedtatt å innføre krav om gyldig øyelysingsattest på registrering av Border Collie valper i NKK. For at attesten skal være gyldig kan den ikke være eldre enn 12 mnd. ved parring.