Hunder som skader småfe er et økende problem – til tross for årlige båndtvangskampanjer fra Norsk Sau og Geit (NSG) og andre fagorganisasjoner. Derfor gjennomfører NSG en spørreundersøkelse for å kartlegge omfanget av disse skadene.

Vi får mange henvendelser fra fortvilte småfeeiere som opplever at dyrene blir skadet av hunder. Behovet for økt kunnskap om denne typen skader er synliggjort gjennom både avisoppslag og innspill fra fylkeslag i NSG. 

Målet med spørreundersøkelsen er å lære mer om ulykkene, slik at det forebyggende arbeidet kan bli mest mulig målrettet.

Undersøkelsen skal gjennomføres småfeeier selv. Det er en fordel å samarbeide med både lokallag og beitelag, slik at samme sak ikke blir rapportert inn flere ganger.

Trykk på lenken for å svare på spørreundersøkelsen:Spørreundersøkelse: Hund som skader sau og geit

Undersøkelsen tar ca. 10 minutter å fullføre.

Resultatene av undersøkelsen skal brukes for å lære mer om omfang og årsakssammenhenger tilknyttet denne typen ulykker.

NSG har behov for høy deltakelse i spørreundersøkelsen. Bare gjennom høy deltakelse kan vi få den informasjonen vi trenger i arbeidet med å minimalisere skader forvoldt av hund. Alle svar vil derfor være et godt bidrag i å skaffe en bedre forutsigbarhet for beitebruket.

Når mange deltar økes kunnskapene og informasjonen blir derfor hjelp til selvhjelp.

Spørsmål
Kontakt Per Fossheim, beite- og utmarksrådgiver
E-post: pf@nsg.no