Saksliste:

  • Åpning og godkjennig av refererat
  • Referatsaker
  • Spøreundersøkelse om Regionalt miljøprogram for jordbruket i Vest Agder. Svar frist 15 juni.
  • Forberedelser til stand Naturligvis, Evjemoen 10. tom 12. august.
  • Eventuelt.