Det blir holdt kurs i bedømming av ullkvalitet, mandag 5. mars kl. 19.30 på Tonstadli.

For avls og bruksbesetninger.

Kursholder Kjell Steinar Løland.

Det blir mulighet for å kjøpe ulldømmingssett.

                                            Vest Agder Sau og Geit.