https://www.nsg.no/getfile.php/13125881-1560234175/Fylkeslag/Vest-Agder/Dokumenter/utmarksdag%20med%20heie%20tur%20s%C3%B8ndag%2030%20.6.docx

 

Vest Agder sau og geit inviterer til utmarksdag med heie tur søndag 30 juni kl 10.30 på Øksendal i Sirdal.

Frammøte ved Øksendal skule for fagdel inne.
•    Beite og utmarksrådgiver i NSG Per Fossheim innlegg om beitebruk.
•    Orientering om utbygginger i beiteområde til Sirdal sør beitelag, Sven Haughom
•    Frå forhandling til utbygging, Leif Lindefjeld, Tonstad vindpark grunneigarlag.

Kl 12.00 salg av mat Sirdal sau og geit.

Bruktbutikken til Sirdalskameratane på skulen er open heile dagen.

•    Kl 13.30  Fottur frå Listøl, samling i enden av Listølvegen, 2 km frå FV976 bomveg kr 50. Heietur rundt Vardefjellet 618 m o h. Fotturen er ca 3,5 km med utsikt til område.

Familievennlig tur, alle velkomne.

 

Vest Agder Sau og Geit                       Sirdal Sau og Geit