Leder, Sven Haughom, startet møtet med å gå igjennom prioriteringslisten inn mot jordbruksforhandlingene. Videre fortalte han kort om bla avlingsskadeerstatning og erstatning for dyr tatt av rovdyr. 

Under maten ble det avholdt loddsalg, med flere fine premier. Premiene ble sponset av Sven Haughom, Dalane innkjøpslag og Vest-Agder Sau og Geit! Takk til sponsorene !

Eirin Rauø stilte og holdt ett informativ innlegg om kadaverhund, historien om bruk av kada verhund i Agder og opptrening av hundene. Det er mangel på ekvipasjer og interesserte bes melde interesse til styret i Vest-Agder Sau og Geit (epost: shaughom@gmail.com). 

Det ble også infromert om hvordan sesongen har vært rundt bruken av FindMy og Telespor bjellene. Mye har fungert godt, men på FindMy er det registrert en del overforbruk. Dette skyldes bla at dersom bjellen er innaktiv hopper den ut av sendeskjemaet og begynner å sende hver 6 time. Viktig info som vi må ta med oss inn i neste års beitesesong. Husk å slå av bjeller som ikke henger på sauen!

Vi takker de 25 fremmøtte for ett godt og hyggelig møte !

Sven Haughom og Eirin Rauø. Bilde tatt av Nina Mølland