Program: (med forbehold om endringer)

 • Fredag 23/02: 

 • 16.00: Årsmøte Ring 41 / Årsmøte Ring 30

 • 18.00-19.00: Foredrag avl v/Peder Leirdal

 • 19.30: Middag 

 • Lørdag 24/02:  

 • 08.45-09.00: Åpning v/Tovild Sveen, varaordfører Gjøvik 

 • 09.00-12.30: Årsmøte HSG og OSG 

 • 12.30-13.15: Lunch 

 • 13.15-14.45: Generaldebatt, jordbruksforhandling, egne tema fra salen/utsendinger 

 • 14.45-15.00: Pause 

 • 15.00-15.30: Info fra Nortura v/Eirik Kolbjørnshus 

 • 15.30-16.15: Organisert beitebruk v/Eira Næsje, beite og utmarksrådgiver i NSG 

 • 16.15-16.35: Nyttige tips om bruk av Findmy-enheter v/Marit Mjøen, Findmy AS

 • 16.35-16.45: Pause 

 • 16.45-17.30: Dyrevelferdsprogrammet v/Åshild Øritsland Våge, styremedlem i NSG 

 • 17.30-18.00: Info fra Husdyrsystemer v/Olaf Larshaugen, Fron Traktorservice 

 • 19.15-19.30: Aperitiff 

 • 19.30: Middag m/pristildelinger 

 • Søndag 25/02: 

 • 09.00-09.15: God dag v/ledere i OSG og HSG 

 • 09.15-09.45: Å reise et lokallag fra dvale, v/Kristin Kongelf, Snertingdal Sau og Geit

 • 09.45-10.30: Økonomi i saueholdet v/ Jon Einar Høystad/Lars Rudi, Ringebu Sau og Geit 

 • 10.30-11.00: Økonomi på egen gård v/Kjell Skutbergsveen, Ringsaker Sau og Geit 

 • 11.00-11.30: Utsjekking/pause 

 • 11.30-12.00: Økonomi i sauekontrollen v/Mina S. Klaseie, Animalia 

 • 12.00-12.20: Nyttige tips fra Telespor AS v/Audun MacMillan, Telespor AS

 • 12.20-12.40: Info fra Felleskjøpet v/Rune Lostuen

 • 12:40-13.00: Avslutning, evaluering v/Erling Birger HSG og Pål Kjorstad, OSG

 • 13.00-14.00: Lunsj

Stands
Nortura, Husdyrsystemer, Telespor og Findmy
Produkter fra Tine blir servert i pausene v/Svanhild G. Holden
Beitelagsvester blir tilbydd for salg/bestilling fra OSG-stand v/Anne Terningen

 

Quality Hotel Strand, Gjøvik

Ann Kristin Sandberg

Front of House Manager

tlf : +47  61 13 08 49 /+47 99 59 04 12

mail: ann.kristin.sandberg@strawberry.no