Etter at Klima og Miljøvernministeren bestemte at drøyt sytti klagesaker på rovdyrskadeerstatninger måtte behandles på nytt grunnet Krokann-dommen og resultatet av denne så har det vært stille om saken.

Resultatet av denne nye behandlingen bør nå snart være klar fra Klima og Miljødirektoratet..

Norsk Sau og Geit sentralt vil følge opp dette og ber om snarlige tilbakemeldinger når de det gjelder får sine svar i postkassa.

Det er ønskelig at alle sender en kopi av Klima og Miljødirektoratets nye behandling til nsg@nsg.no så snart mulig etterat den er mottatt.